Værktøjskassen

Informationsmateriale og redskaber

Hjem » Værktøjskassen

Hvordan oplever børn og unge at kombinere skolegang og ME-sygdom? Og hvad kan skolerne gøre for at støtte børnene bedst muligt?

Disse spørgsmål stillede Norges ME-forening - Rogaland Fylkeslag sig. De erfarede, at der her var behov for mere kompetence og vejledning både til skolefolk samt elever ramt af ME.

I et tæt samarbejde med fagpersoner og andre ressourcer udvikledes efterfølgende dette kursus:

Værktøjskassen til ME-syge elever - veje til inkluderende fællesskab og øget livskvalitet.

Kurset indeholder en række konkrete forslag til tilrettelæggelse af undervisning og skolegang, herunder hensynet til væsentlige sociale aspekter. Gennem online præsentation, informationshæfte og animationsfilm får deltagerne en bred indføring i temaer som:

 • Information om ME
 • Kognitive udfordringer
 • Lovgrundlaget for tilpasset skolegang
 • Tilrettelæggelse af skolegang og skoledagen
 • Den ME-syge og forholdet til kammerater og lærere

Indholdet bliver gennemgået for relevante personer omkring barnet og varer 1,5-2 timer. Derefter vil deltagerne få adgang til en samling af de informationer, som er blevet præsenteret; en kort introduktion til materialet, informationshæfte samt adgang til animationsfilm og download af slides fra præsentationen. 

Kurset er udarbejdet med projektstøtte fra Gjensidigestiftelsen og gode samarbejdspartnere fra St. Olavs Hospital, kommunikationsbureauet Zoaring samt andre rådgivere med kompetence omkring på ME og skole.

Herefter er materialet oversat til dansk og venligt stillet til rådighed for ME-Foreningen i Danmark af Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag

Scene 15

Vi har udarbejdet en værktøjskasse med megen god information om ME.     I Danmark findes dette materiale udelukkende i en digital udgave.

Formålet med Værktøjskassen er at informere og anvise retningslinjer omkring håndtering af udfordringer samt tilrettelæggelse af skolegang/undervisning for børn og unge med ME 

For at sikre, at informationer samt viden omkring tilgangene til de syge elever anvendes bedst muligt, forudsætter adgang til og anvendelse af materialet deltagelse i et kursus af ca 1,5 - 2 timers varighed. Kurset forestås af personer godkendt af Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag og i samarbejde med Den Frie Digitale Skole og dansk ME-Forening. Kurset er gratis.

Værktøjskassen indeholder også et notat med nærmere vilkår for brugen af materialet. Ved adgangen til Værktøjskassen forpligter modtageren sig til at følge vilkårene for brug af indholdet og til at være opmærksom på at andre, som måtte få adgang til indholdet, ligeledes respekterer vilkårene.

Animationer og illustrationer er beskyttet i henhold til gældende lov om ophavsret.

Informationshæfte

Kursusdeltagere får efterfølgende adgang til et informationshæfte. Hæftet er på 28 sider og indeholder emner som ME, kognitive udfordringer, individuelt tilrettelagt undervisning, lovgivningen om skolegang ved længerevarende sygdom og specialundervisning, undervisningsplan, fritagelse for undervisning samt sociale aspekter.

Udskriv: Undervisning til ME-syge - omtale af webinaret til skoler

CollageInformasjonshefet
Indhold

Forord

Hvad er ME?

 • Fakta om ME
 • Væsentligste symptomer
 • Yderligere symptomer
 • Sygdommens fire sværhedsgrader

ME, kognitive udfordringer og skole

 • Afdækning og samarbejde
 • Plan for undervisning og facilitering
 • Hvordan kognitive vanskeligheder kan fremstå, og hvordan man skaber den bedst mulige læringssituation
 • Tilpassede fysiske rammer

Hvad siger lovgivningen om sygeundervisning og specialundervisning?

 • Ekspertvurderinger
 • Den individuelle undervisningsplan
 • Andre justeringer
 • Tværfagligt samarbejde
 • Hvad med de sygeste, der skal fritages fra undervisning?
 • Hvis man ikke er rask nok til undervisning før voksenalderen
 • Om optagelse på gymnasium/universitet
 • Hvad med det sociale?

Forholdet til medstuderende
Bibliografi

ME, kognitive udfordringer og skole
Sygdomsgrad og deltagelse i undervisning/skolegang